TL Quần Hùng (3.4 chuẩn cầy cuốc)
- 19h30 Tối T4 - 17/7
17-7-2024

✍ DROP SEVER
➖ Thúc hà cổ trấn - ma giới + quân thiên thành : Ngọc 6 , CCHTP , CLĐ , thần đỉnh , áo môn phái,chí tôn cường hoá , NL trùng , hàn bằng , kỹ năng pet, chế VIP
➖ Boss Dã ngoại (YVCM, BTD, MND, TS, TN ,VD ,HVD, KH, Xí Nga): cường hóa, dược trần ,Chân Nguyên, ngọc 5, CLĐ, Nguyên liệu thần khí , VB thạch, BN thạch , CLD , CCHTP , phiếu KNB, chú văn
➖ Map QTVL , HHV, mạc nam thanh nguyên , huyền hải + thuỷ nguyệt : bảo giám ,bông co thạch , cường hoá , ngọc 5, dược trần , CLD ,phiếu KNB, CCHTP , NL trùng lâu , hồn băng châu , Long văn
➖ Thiên địa hội : kỹ năng Pet, NL trùng, hồn băng châu, ngọc 6 , CCHTP, dược trần , bông cơ thạch.
➖ Binh thánh kỳ trận : phiếu KNB , long văn , VB BN. CCHTP , chinh nam tiên phong ấn , tinh kim thạch, bông cơ thạch , CLD , chân nguyên , ngọc 5
➖ Phụ bản tứ tuyệt trang : chú văn , chân nguyên ,long văn , ngọc 5, phiếu KNB, hồn băng châu, NL thần khí , bông cơ thạch ,, cường hoá
➖ Phụ bản thiếu thất sơn : bông cơ thạch,chinh nam tiên phong ấn, dược trần, hàn băng tinh tiết, long văn , NL thần khí,, cường hoá
➖ Phụ bản YTO : ngọc 5 , CCHTP , dược trần , hàn băng tinh tiết , phiếu KNB , hồn băng châu.
➖ phụ bản PMP : ngọc 5 , hồn băng châu, CCHTP, dược trần, NL thần khí , bông cơ thạch, chú văn, cường hoá
➖ Q123 tô châu : kim tinh thạch, chinh nam tiên phong ấn,NL thần khí , CCHTP, dược trần .
➖ Q lâu lan : chân nguyên, chú văn , CLD ,chinh nam tiên phong ấn, chú văn, bảo giám
➖ Ac tặc ác bá : ,bông cơ thạch ,ngọc 5, bảo giám , chân nguyên ,cường hoá.
➖ Boss AT AB : CCHTP , yếu quyết môn phái, chướng cự , CLĐ
➖ Boss VIP Kính Hồ + Nhĩ Hải : chế VIP, CCHTP , NL trùng, kỹ năng pet, sét 4 trùng lâu, thú cưới môn phái , phiếu KNB, Pet môn phái, sét Sinh tử
➖ Sát tinh : ngọc 5 , CCHTP , dược trần, hàn băng , phiếu KNB , hồn băng châu, chú văn
➖ Quái hạn huyết lĩnh : săn Lệnh Bài đổi danh hiệu VIPTin tức khác

TL Quần Hùng (3.4 chuẩn cầy cuốc)
- 19h30 Tối T4 - 17/7
17-7-2024
Sự kiện đua top Open Sever

17-7-2024
Sự Kiện Khuyễn mãi Thẻ Nạp

4-6